10 min Observations De Bilt

De Bilt (52.1N, 5.1833E). Station height in meters: 2. Gelegen in overgangsgebied van Utrechtse Heuvelrug naar Kromme Rijngebied. Half open landschap: gras- en bouwland afgewisseld door bebouwing en bebossing. Zandgrond.