DWD analyse
UTC
  Aug
  Sun
  20
  00
  Aug
  Mon
  21
  00
  Aug
  Tue
  22
  00
  Aug
  Wed
  23
  00
  Aug
  Thu
  24
  00
  Aug
  Fri
  25
  00
  Aug
  Sat
  26
  00
  Aug
  Sun
  27
  00