UKMO analyse
UTC
  Aug
  Sat
  29
  00
  Aug
  Sun
  30
  00
  Aug
  Mon
  31
  00
  Sep
  Tue
  1
  00
  Sep
  Wed
  2
  00
  Sep
  Thu
  3
  00
  Sep
  Fri
  4
  00
  Sep
  Sat
  5
  00
  Sep
  Sun
  6
  00
  Sep
  Mon
  7
  00
  Sep
  Tue
  8
  00
  Sep
  Wed
  9
  00
  Sep
  Thu
  10
  00
  Sep
  Fri
  11
  00
  Sep
  Sat
  12
  00
  Sep
  Sun
  13
  00